שירות לקוחות

 • לפרטים ושאלות בנוגע לאתר ופעילותו, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה בדואר אלקטרוני  discorossooffice@gmail.com

מדיניות החזרת מוצרים באתר

 • לקוח רשאי לבטל את העסקה שביצע באתר בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”), הכל כמפורט להלן:
  • ביטול עסקה ניתן לבצע על ידי יצירת קשר עם החברה באחת מן הדרכים שצוינו לעיל.
  • לקוח רשאי לבטל את העסקה מיום עשייתה ועד 14 יום מיום קבלת המוצר, או מיום קבלת מסמך המכיל את פרטי העסקה, לפי המאוחר מביניהם. על אף האמור, זכות צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, לביטול העסקה כאמור, היא בתוך ארבעה (4) חודשים מיום עשיית העסקה ובלבד שהתקשרות בעסקה כללה שיחה בין העוסק לצרכן ובכלל זה, שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית. החברה רשאית לבקש מהצרכן להציג לפניה תעודה המוכיחה שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש.
  • החברה רשאית לנכות מסכום ההחזר הכספי דמי ביטול בגובה של 5% משווי העסקה או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם, וכן תשלום ששולם בעד סליקת כרטיס האשראי בעסקה שבוטלה.
  • ביטול עסקה והחזר כספי יתאפשר רק בכרטיס האשראי באמצעותו בוצעה ההזמנה באתר
  • החלפת מוצר תתאפשר אך ורק בחנויות הרשת (למעט חנויות עודפים)כאשר המוצר נמצא באריזה המקורית שהוא חדש וללא שום סימני שימוש
  • החזר כספי בגין יתר המוצרים הנמכרים באתר יתאפשר ככל שהבקשה לביטול נתקבלה אצל החברה תוך 14 יום ממועד קבלת המוצר ובהתאם להוראות הדין.
  • לקוח שביטל עסקה שלא עקב פגם במוצר, אי התאמה בהתאם לחוק, נדרש להחזיר את המוצר לאחד מסניפי החברה ולא יינתן החזר בגין דמי המשלוח.
  • איסוף המוצר בגין עסקה שבוטלה עקב פגם במוצר, אי התאמה בהתאם לחוק, תבוצע על ידי החברה והלקוח לא יחויב בגין דמי משלוח.
  • ביטול עסקה והחזר כספי יתאפשר רק בכרטיס האשראי באמצעותו שולמה העסקה באתר.
  • על המשתמש לבדוק את המוצר מיד עם קבלתו.
  • מוצרים הנמכרים כחלק מערכה, לא ניתן לבטל את העסקה ביחס לפריט בודד מתוך הערכה, אלא יתאפשר רק ביחס לערכה בכללותה.
 • יובהר, כי לחברה שמורה הזכות לתבוע את נזקיה במקרה שערך המוצר פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו, בין היתר, החזרת מוצר שנעשה בו שימוש, שאריזתו נפתחה או נפגמה, שניזוק או שנפגם עת היה בשימוש הצרכן.

תנאי החזרה/החלפה

 • ניתן להחזיר לחברה כל פריט על מנת להחליפו בפריט אחר או לקבל זיכוי בגין הסכום ששולם עבור אותו הפריט, בהתקיים התנאים המצטברים הבאים: (1) לא נעשה בפריט כל שימוש; (2) לא נגרם לפריט נזק או פגם; (3) תווית המחיר עדיין מחוברת אל הפריט; (4) הפריט באריזתו המקורית; (5) הוצגה החשבונית המקורית בגין התשלום עבור הפריט; ((7) אין מדובר במוצר שיוצר במיוחד עבור המשתמש או על פי מידותיו או בהתאם לדרישות מיוחדות.
 • החזרת הפריט יכולה להתבצע בכל אחת מחנויות הרשת, תוך 14 יום ממועד קבלת המוצר בלבד. עם זאת, פריט שנרכש במבצע ניתן להחזרה תוך 7 ימים בלבד.
 • לא ניתן להחליף פריטים מעונות קודמת או מוצרי עודפים.

אחריות ושירות

 • החברה ו/או הנהלת האתר ו/או מי מטעמם לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או לגולש ו/או למזמין ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה – תהא עילת התביעה אשר תהא  – לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
 • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יובהר כי שימוש או רכישה באמצעות האתר שלא על פי הוראות תקנון זה, יקנו לחברה את הזכות לבטל את ההזמנה שבוצעה שלא על פי התקנון כאמור.

מדיניות החזרת מוצרים שנקנו מהסניפים

ביטול עסקה תינתן עד 48 שעות מיום הרכישה בצירוף חשבונית ובניכוי 5% מסכום העסקה

ניתן להחליף מוצר או קבלת זיכוי רק עד 14 יום מתאריך הקנייה כאשר המוצר לא היה בשימוש ואינו נפגם

החלפת מוצר שנקנה במבצע או נקנה בסוף עונה יתאפשר להחליפו או קבלת זיכוי עד 5 ימים מיום הקניה

תיקים וארנקים לא ינתן החזר כספי ולא ניתן להחליף